Forside > Moderne Russisk Politikk

Moderne russisk politikk

Moderne russisk politikk
En innføring i Russlands politiske system
Hønneland, Geir og Jørgen Holten Jørgensen
Forlag ISBN Utgitt Lagerstatus Pris Sider
Fagbokforlaget 978-82-450-0363-5 30.05.2006 Erstattet av nytt produkt 305,- 168
Boken gir en oversikt over Russlands politiske system og byråkratiske apparat og er særlig rettet inn mot å gi norske lesere forståelse for likheter og forskjeller mellom Norge og Russland: Har regjeringen i Russland den samme politiske innflytelse som vår regjering? Er en russisk guvernør det samme som en norsk fylkesordfører?

Forfatterne beskriver grunntrekkene i den russiske statsforfatningen, de viktigste politiske institusjonene på føderalt plan og forholdet mellom føderale og regionale myndigheter. Deretter følger kapitler om sektorer som er av særlig betydning for samarbeidet med Norge, som fiskeriforvaltning, petroleumspolitikk og miljøvern. Mediene, de frivillige organisasjoner og det sivile samfunn blir også diskutert.

Boken kan brukes til undervisningsformål, og er særlig egnet for studenter i russisk, statsvitenskap, nordområdestudier og journalistikk. Den vil også være uvurdelig for nordmenn som har kontakt med russisk politikk og byråkrati, og som trenger en dypere forståelse av sitt russiske samarbeidsorgans stilling.

Geir Hønneland er dr.polit. og leder av Russlands- og nordområdeprogrammet ved Fridtjof Nansens Institutt.

Jørgen Holten Jørgensen er cand.polit. og forsker ved Fridtjof Nansens Institutt.
 


Bøker av Hønneland, Geir; Jørgen Holten Jørgensen

Tittel ISBN Utgitt På lager Pris Kjøp
Hvordan skal Putin ta Barentshavet tilbake? 978-82-321-0298-3 nov 2013 Ja 259,-
Russisk politikk 978-82-450-0965-1 sep 2013 Ja 399,-
Russisk svalbardpolitikk 978-82-519-2611-9 okt 2010 Ja 259,-
Nordområdene - hva nå? 978-82-519-2505-1 mar 2010 Ja 259,-
Fra svarte skyer til helleristninger 978-82-519-2337-8 okt 2008 Ja 259,-
Småstat og energistormakt 978-82-450-0537-0 jul 2008 Ja 249,-
Den nye nordområdepolitikken 978-82-450-0530-1 jan 2008 Ja 279,-
Russlandsbilder 978-82-450-0531-8 feb 2007 Utsolgt 169,-
Kvotekamp og kyststatssolidaritet: 978-82-450-0538-7 okt 2006 Ja 245,-
Moderne russisk politikk 978-82-450-0363-5 mai 2006 Erstattet av nytt produkt 305,-