Forside > Bevisbedømmelse I Praksis

Bevisbedømmelse i praksis

Bevisbedømmelse i praksis
Kolflaath, Eivind
Forlag ISBN Utgitt Lagerstatus Pris Sider
Fagbokforlaget 978-82-450-0682-7 22.01.2013 På lager 439,- 269
Bevisbedømmelse har stor betydning i det praktiske rettsliv, men har lenge vært et neglisjert tema i juridisk litteratur. Denne boken belyser ulike sider ved juridisk bevisbedømmelse slik den utspiller seg i praksis. I mer enn hundre straffesaker for lagmannsretten har forfatteren observert rettens rådslagning etter at hovedforhandlingen var avsluttet.

Fremstillingen tar som utgangspunkt at bevisbedømmelse dreier seg om å trekke slutninger, vurdere fortellinger og søke forklaringer. Dette utdypes med eksempler fra domskonferanser og domstekster. Boken setter også søkelyset på domskonferansen som beslutningsarena.

Boken henvender seg i første rekke til dommere, advokater og jusstudenter, men kan leses med utbytte av alle med interesse for det praktiske rettsliv.

Eivind Kolflaath er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet og Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen, og har publisert en rekke artikler om bevisbedømmelse i juridiske tidsskrifter. I 2004 publiserte han boken Språk og argumentasjon – med eksempler fra juss. For dette bokprosjektet vant han Fagbokprisen 2003.

 


Bøker av Kolflaath, Eivind

Tittel ISBN Utgitt På lager Pris Kjøp
Bevisbedømmelse i praksis 978-82-450-0682-7 jan 2013 Ja 439,-
Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss 978-82-450-0074-0 jul 2004 Ja 435,-