Forside > Grunnleggende Regnskap, 3. Utgave

Grunnleggende regnskap, 3. utgave

Grunnleggende regnskap, 3. utgave
Flere nedlastinger
X
Sending, Aage
Forlag ISBN Utgitt Lagerstatus Pris Sider
Fagbokforlaget 978-82-450-0728-2 03.08.2010 Erstattet av nytt produkt 419,- 384
Grunnleggende regnskap er tilpasset kursene Grunnleggende regnskap og Finansregnskap med analyse i NRØA-planen for treårig bachelorstudium i økonomi og administrasjon. Boken er en kombinert lære- og oppgavebok, og egner seg godt til selvstudier.

Boka er basert på regnskapslov, bokføringslov og regnskapsforskriften, og dekker

• regnskapsregistrering (bokføring) og en bevisstgjøring av de ulike regnskapsposters effekt
• mva., arbeidsgiveravgift og skattetrekk – regler, plikter og regnskapsmessig behandling
• de grunnleggende regnskapsprinsippene
• avskrivninger og andre periodiseringer og avsetninger
• verdimålingsreglene i norsk årsregnskap
• presentasjonen av regnskapsdataene iht. oppstillingsplanene (resultat- og balanseoppstilling) og krav til regnskapet
• regnskapet som informasjonskilde
• kontantstrømoppstilling
• skattekostnad, betalbar skatt og utsatt skatt
• regnskapsanalyse

Boka er kontoplanorientert, noe som gir mye gratis i innlærings-prosessen og som forenkler konverteringen av saldobalansen til resultat- og balanseoppstilling.

Opplegget er tilpasset dataregnskap, selv om undervisningen skjer manuelt. Det betyr at mye av det som er spesielt for manuelt regnskap, er tonet kraftig ned eller er utelatt. En konsekvens av dette er at hovedboken/kontospesifikasjon har en sentral plass, mens posteringsjournaler/kassedagbok og tabellarisk avslutning ikke benyttes.

Aage Sending har lang praksis fra ledende stillinger innenfor økonomifunksjonen i Norge og utlandet. Han har gjennom mange år hatt kursansvar for de grunnleggende økonomistyringsfagene ved Handelshøyskolen BI, og har undervisningspraksis fra bedriftsinterne kurs og flere høyskoler.
 


Bøker av Sending, Aage

Tittel ISBN Utgitt På lager Pris Kjøp
Innføring i bedriftsøkonomi, 5. utgave 978-82-450-1628-4 aug 2014 Ja 599,-
Økonomistyring for LØM-emnet, 2. utgave 978-82-450-1644-4 aug 2014 Ja 529,-
Arbeidshefte til Innføring i bedriftsøkonomi, 5. u... 978-82-450-1629-1 jul 2014 Ja 359,-
Grunnleggende regnskap, 4. utgave 978-82-450-1627-7 jun 2014 Ja 459,-
Økonomistyring 2, 2. utgave 978-82-450-1564-5 des 2013 Ja 519,-
Arbeidshefte til Økonomistyring 2, 3. utgave 978-82-450-1565-2 des 2013 Ja 259,-
Teknologiledelse 978-82-450-1532-4 aug 2013 Ja 619,-
Økonomistyring 1, 2. utgave 978-82-450-1496-9 aug 2013 Ja 579,-
Arbeidshefte til Økonomistyring 1, 2. utgave 978-82-450-1362-7 aug 2013 Ja 349,-
Arbeidshefte til Økonomistyring 2, 2. utgave 978-82-450-1363-4 des 2012 Erstattet av nytt produkt 230,-
1 2 3 »