Forside > Faglig Skjønn Og Brukermedvirkning

Faglig skjønn og brukermedvirkning

Faglig skjønn og brukermedvirkning
Flere nedlastinger
X
Hanssen, Helene (red.), Kristin Humerfelt, Alice Kjellevold, Anne Norheim og Rita Sommerseth
Forlag ISBN Utgitt Lagerstatus Pris Sider
Fagbokforlaget 978-82-450-0866-1 10.08.2010 Erstattet av nytt produkt 335,- 208
Et godt faglig skjønn og brukerens medvirkning er grunnleggende i helse- og omsorgstjenesten. Beslutninger som treffes, skal møte brukerens behov for individuelt tilpassete og faglig forsvarlige tjenester, og oppleves etisk riktig både av fagpersonen og av brukeren. Men hva vil det si å utøve faglig skjønn? Hva slags type virksomhet er dette? Hvilken posisjon har brukeren i skjønnsutøvelsen, og hvilket handlingsrom har fagpersonen? Det er dynamikken mellom brukermedvirkningens plass i det faglige skjønnet og det faglige skjønnets betydning for ivaretaking av brukeren og faglig forsvarlig yrkesutøvelse som blir utforsket i denne boken. Temaene behandles både teoretisk og ut fra en empirisk tilnærming basert på forfatternes forskning.

Boka er rettet mot studenter innen helse- og sosialfag på høgskole- og universitetsnivå, og mot fagpersoner i helse- og sosialtjenesten.

Det er et ønske at boka vil inspirere til diskusjoner om og videre utvikling av faglig skjønn og brukermedvirkning i helse- og sosialfaglig arbeid.

Helene Hanssen, førstelektor i sosialt arbeid ved Universitetet i Stavanger. Hun har lang erfaring både fra praktisk sosialt arbeid og fra undervisning ved helse- og sosialfaglig utdanning på ulike nivå. I de siste år har brukermedvirkning vært sentralt i hennes forskning.

Kristin Humerfelt, universitetslektor i sosialt arbeid ved Universitetet i Stavanger og ph.d.-kandidat ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU). Hun har erfaring fra praktisk sosialt arbeid innen rusfeltet og undervisning på ulike nivå. Hennes forskning har vært sentrert rundt brukermedvirkning, særlig med henblikk på brukere med rusproblematikk.

Alice Kjellevold, dr. juris og førsteamanuensis i juridiske fag ved Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag. Hun har helserett og sosialrett som sitt fagområde og har skrevet en rekke bøker og artikler innenfor dette området.

Anne Norheim, førstelektor i sykepleievitenskap ved Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag. Hun har lang erfaring fra undervisning på ulike nivå med omsorg overfor eldre i fokus. Hennes forskning har i senere år vært sentrert omkring verdigrunnlag og brukermedvirkning.

Rita Sommerseth, dosent i sosialt arbeid og psykisk helsearbeid ved Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag. Hun har klinisk videreutdanning i barne- og ungdomspsykiatri og mange års erfaring fra klinisk arbeid med barn, unge og voksne. Hun har vært opptatt av samspillsobservasjon og studenters emosjonelle læreprosesser. De siste år har omsorg og kjønn vært sentralt i hennes forskning.
 


Bøker av Hanssen, Helene, Kristin Humerfelt, Alice Kjellevold, Anne Norheim; Rita Sommerseth

Tittel ISBN Utgitt På lager Pris Kjøp
Faglig skjønn og brukermedvirkning 978-82-450-0866-1 aug 2010 Erstattet av nytt produkt 335,-