Forside > Metodebok For Mediefag, 4. Utgave

Metodebok for mediefag, 4. utgave

Metodebok for mediefag, 4. utgave
Flere nedlastinger
X
Østbye, Helge, Knut Helland, Karl Knapskog, Leif Ove Larsen og Hallvard Moe
Forlag ISBN Utgitt Lagerstatus Pris Sider
Fagbokforlaget 978-82-450-1455-6 23.07.2013 På lager 479,- 316
Metodebok for mediefag er en innføring i sentrale forskningsmetoder i mediefaget. Boka handler om studiet av nye og tradisjonelle medier. Forfatterne tar utgangspunkt i at metodekunnskaper er nødvendige både for å gjennomføre egne forskningsprosjekter og for å forstå og ha et kritisk forhold til funn og teorier som presenteres i den medievitenskapelige litteraturen.

Kildekritikk, tekst- og diskursanalyse, kvalitativt intervju og observasjon, spørreskjema og kvantitativ innholdsanalyse er blant metodene som behandles i boka. Forfatterne diskuterer også et utvalg vitenskapsteoretiske grunnlagsproblemer.

I denne fjerde utgaven av boka har sosiale medier fått større plass.

Boka er skrevet for studenter i ulike mediefag, og egner seg i tillegg godt for studenter innenfor tilgrensende fagområder som kulturfag, journalistikk, informasjon og markedsføring.


Helge Østbye, professor

Knut Helland, professor

Karl Knapskog, universitetslektor

Leif Ove Larsen, professor

Hallvard Moe, professor

Alle forfatterne er ansatt ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

 


Bøker av Østbye, Helge, Knut Helland, Karl Knapskog, Leif Ove Larsen; Hallvard Moe

Tittel ISBN Utgitt På lager Pris Kjøp
Metodebok for mediefag, 4. utgave 978-82-450-1455-6 jul 2013 Ja 479,-