Forside > Årsregnskapet
Årsregnskapet

- en grunnleggende innføring. 3. utgave
av Trond Kristoffersen

På disse sidene kan forelesere og studenter laste ned ekstramateriell til Trond Kristoffersens læreverk Årsregnskapet - en grunnleggende innføring. Undervisningsmateriellet for forelesere er passordbeskyttet og er kun tilgjengelig for faglærere som bruker læreverket som pensum. For å få tilsendt brukernavn og passord, kontakt oss på pensum@fagbokforlaget.no.


Viktig melding høst 2013:
Reglene om utbyttegrunnlaget i aksjeloven kapittel 8 er endret med virkning fra 1. juli 2013. Bestemmelsene om overkursfond i aksjeloven er opphevet og erstattet med krav i regnskapsloven om spesifikasjon av overkurs. Forelesningsnotater og oppgaver og løsninger til Årsregnskapet (3. utgave 2012) er ajourført i tråd med de nye reglene. Endrede filer ligger i en egen mappe i menyen til venstre.

Støttemateriell på disse ressurssidene er av to kategorier:

  • Ekstraløsninger til oppgaver i oppgavesamlingen
  • Forelesningsmateriell inklusive framdriftsplan og oppgaver

Noen av oppgavene i oppgavesamlingen er uten løsning. Løsning på disse oppgavene kan faglærer få tilsendt fra forlaget. Disse oppgavene kan for eksempel brukes i forbindelse med oppgavegjennomgang for studentene.

Til alle de sentrale emnene i læreboken er det laget undervisningsmateriell. Undervisningsmaterialet er gitt samme nummer som det aktuelle kapittelet i læreboken. Til generelle emner, for eksempel om regnskapssystemet (kapittel 13), er det ikke laget undervisningsmateriell. Disse emnene kan studentene lese på egen hånd. Enkelte mindre kapitler i læreboken er slått sammen i undervisningsmaterialet. Det gjelder for eksempel kapittel 6 Bedriftens økonomiske kretsløp kapittel 7 Periodisering av inntekter og kostnader som er samlet i en fil.

Undervisningsmaterialet består av:
  • Framdriftsplan med henvisning til aktuelle oppgaver
  • Power Point fil (komplett)
  • Power Point (studentversjon)
  • Wordfil for bokføring og regnskapsavslutning (komplett)
  • Wordfil for bokføring og regnskapsavslutning (studentversjon)

Framdriftsplanen er delt i to: grunnleggende regnskap (kapittel 1-15) og finansregnskap med analyse (kapitel 16-34). Framdriftsplanen inneholder referanse til aktuelle øvingsoppgaver i oppgavesamlingen.

Til de fleste emnene er det laget mindre oppgaver i undervisningsmaterialet. Formålet med disse oppgavene er å trene inn nytt stoff. Power Pointfilen har samme nummer og navn som kapittelet i læreboken. Wordfilen er i hovedsak gitt navn etter det foretak (bedriten) som brukes ved løsing av den praktiske oppgaven. Oppgaveteksten står i Power Point filen, mens løsning står i Wordfilen. Power Point filen og Wordfilen må derfor ses sammen.

I studentversjonene er beregninger og løsning på praktiske oppgaver tatt vekk (mens rammeteksten er beholdt). Disse filene kan for eksempel konvergeres til PDF-format og gjøres tilgjengelig for studentene til bruk under forelesninger.

Lykke til.

Trond Kristoffersen

Trondheim, august 2012

Bruk menyen til venstre for å navigere i ressurssidene.
Opprettet: 03.06.2009 11:07, endret: 09.09.2013 14:16