Forside > Årsregnskapet
Årsregnskapet

- en grunnleggende innføring. 4. utgave 2014
av Trond Kristoffersen

På disse sidene kan forelesere og studenter laste ned ekstramateriell til Trond Kristoffersens læreverk Årsregnskapet - en grunnleggende innføring. Undervisningsmateriellet for forelesere er passordbeskyttet og er kun tilgjengelig for faglærere som bruker læreverket som pensum. For å få tilsendt brukernavn og passord, kontakt anne.ivarsen@fagbokforlaget.no eller knut.ebeltoft@fagbokforlaget.no.

Støttemateriell på disse ressurssidene er av to kategorier:

  • Forelesningsmateriell inklusive framdriftsplan og oppgaver
  • Ekstraløsninger til oppgaver i oppgavesamlingen (kun foreleser)

Til alle de sentrale emnene i læreboken er det laget undervisningsmateriell. Undervisningsmaterialet er gitt samme nummer som det aktuelle kapittelet i læreboken. Til generelle emner, for eksempel om regnskapssystemet (kapittel 13), er det ikke laget undervisningsmateriell. Disse emnene kan studentene lese på egen hånd. Enkelte mindre kapitler i læreboken er slått sammen i undervisningsmaterialet. Det gjelder for eksempel kapittel 6 Bedriftens økonomiske kretsløp kapittel 7 Periodisering av inntekter og kostnader som er samlet i en fil.

Undervisningsmaterialet består av:
  • Framdriftsplan med henvisning til aktuelle oppgaver
  • Power Point fil (komplett)
  • Power Point (studentversjon)
  • Wordfil for bokføring og regnskapsavslutning (komplett)
  • Wordfil for bokføring og regnskapsavslutning (studentversjon)

Framdriftsplanen er delt i to: grunnleggende regnskap (kapittel 1-15) og finansregnskap med analyse (kapitel 16-34). Framdriftsplanen inneholder referanse til aktuelle øvingsoppgaver i oppgavesamlingen.

Til de fleste emnene er det laget mindre oppgaver i undervisningsmaterialet. Formålet med disse oppgavene er å trene inn nytt stoff. Power Pointfilen har samme nummer og navn som kapittelet i læreboken. Wordfilen er i hovedsak gitt navn etter det foretak (bedriten) som brukes ved løsing av den praktiske oppgaven. Oppgaveteksten står i Power Point filen, mens løsning står i Wordfilen. Power Point filen og Wordfilen må derfor ses sammen.

I studentversjonene er beregninger og løsning på praktiske oppgaver tatt vekk (mens rammeteksten er beholdt). Disse filene kan for eksempel konvergeres til PDF-format og gjøres tilgjengelig for studentene til bruk under forelesninger.


Bruk menyen til venstre for å navigere i ressurssidene.
Opprettet: 03.06.2009 11:07, endret: 26.08.2014 16:06