Forside > Elle melle
Elle Melle for 1. trinn
I Elle Melle foregår lese- og skriveopplæringen med både store og
små bokstaver. Elle Melle har en gjennomtenkt og trygg progresjon
og bruker varierte metoder for å favne flest mulig. Gjennom bruk
av morsomme illustrasjoner og sanger stimulerer Elle Melle barnas
kreativitet.

ABC
Elle Melle ABC introduser alle lydene og bokstavene i alfabetet. Hver bokstav
har fått sine egne sanger og melodier. I tillegg har boka nivåbaserte tekster.
Figuren Isi går igjen i de ulike komponentene.


Lese- og skrivestart

Lese- og skrivestart 1A og 1B er arbeidsheftene til Elle Melle 1.
Her gjør vi oss kjent med alfabetets lyder og bokstaver. Vi øver
opp motorikken for å skrive bokstaver, ord og setninger. Det er
viktig at alle barna lærer seg lydene og formene til bokstavene.
Bøkene følger derfor en grundig og langsom progresjon.


 

Elle Melle leselekser
Gjerdrum, Anne Lise og Ringheim, Åshild

Digitalt leseleksehefte til Elle melle 1. trinn.
Elevene skal kunne føle mestring, at arbeidet de gjør er passe utfordrende, meningsfullt og motiverende, kort sagt at det er tilpasset deres læreforutsetninger.» Åshild Ringheim.

Å lage oppgaver til den enkelte elev er ressurskrevende, og ofte et uoverkommelig arbeid for læreren. Med Elle Melle leselekser får læreren en rimelig og enkel tilgang til gode og differensierte oppgaver for elevene. Det digitale heftet inneholder en samling kopioriginaler med leselekser til hver bokstav. Det legger opp til å bruke to uker på hver bokstav, med en leselekse per uke. Hver leselekse finnes i tre ferdighetsnivåer. Læreren samarbeider med elev og foreldre for å finne riktig nivå og bestemme når man eventuelt skal bytte.

Lærer ressursen Elle Melle leselekser koster 399,- per år.

Kjøp: Send e-post med skole, kontaktperson og adresse til digitalt@fagbokforlaget.no

Komponenter i Elle Melle for 1. trinn
(følg lenkene for info om priser og bestilling)

ABC Bokmål

ABC Nynorsk
Sangkalender 1 Bokmål (storformat)
Sangkalender 1 Nynorsk (storformat)
Lese- og skrivestart 1A Bokmål
Lese- og skrivestart 1A Nynorsk
Lese- og skrivestart 1B Bokmål
Lese- og skrivestart 1B Nynorsk
Cd 1
Lærerveiledning
Kopioriginaler 1. og 2. trinn
Nettressurs bokmål
Nettressurs nynorsk

  

Ta en titt!

Klikk på bøkene under for å gå til bla-i-bok funksjon.

   


Bla i bok - nynorskutgaver

 
 
 
 
Opprettet: 27.12.2010 12:02, endret: 28.08.2015 10:45