Forside > Mot Målet
Mot målet
 

 
   
 

 

 

 Komplett læreverk på Spor 2 og 3, A1-A2 Forfattere: Camilla Flom og Ola Ryen Søberg

 

 

 


Mot målet A1 og A2 kommer nå som digitale bøker! Les mer her!

Nyhet:
På Mot målets nettressurs finner du nå en samling bildeoppgaver i tråd med nye oppgavetyper på Norskprøven. Se eksempler her.
Ta en titt på resten av nettressursen her. I tillegg til de nye bildeoppgavene finner du blant annet tekster, lydbok og ordlister på nettressursen.Logg inn til Mot målet nettressurs direkte her.


  • ferdighetsbasert og arbeidslivsrettet norskverk
  • utviklet for opplæring på spor 2 og 3, nivå A1 og A2, med middels til rask progresjon
  • Modelltekster innen alle ferdigheter: øver språket i bruk
  • spesielt utviklet for å bygge opp en språklig kompetanse som er nødvendig for å bestå norskprøven
  • fremmer formativ vurdering


Trykk på Power pointen nederst på siden for å få en kort introduksjon til Mot målet.


Læreverket Mot målet tar utgangspunkt i at språklæring skjer ved aktivt å utføre språkhandlinger i realistiske situasjoner. Fra første side blir deltagerne kjent med norske ord og uttrykk som de kan anvende i hverdagen. Vi følger bokas hovedperson, filippinske Lydia, gjennom hennes første år i Norge, via norskkurs og frem mot yrkesdeltagelse.


Verket er ferdighetsbasert på den måten at de fem språkferdighetene (lytting, lesing, samtale, egen tale og skriving) øves separat gjennom begge ferdighetsbøkene. Alle ferdighetene omfatter modelltekster og oppgaver der deltakerne selv skal øve på å bruke språket.

Her kan du bla i boka Mot målet A1

  fra Ferdighetsbok A1 fra Ferdighetsbok A1 
Her kan du se en oversikt komponentene i læreverket Mot målet, eller gå direkte til:

Tilbakemeldinger fra deltakere på Mot Målet-kurs høsten 2011.

- Imponert! Har stor sans for metodikken og stor tro på læreverket. (Trondheim)

- Læreverket virker gjennomtenkt og velstrukturert. (Kristiansand)

- Mot Målet har gjort meg til en bedre lærer. Nå klarer jeg å se hver enkelt deltaker. Jeg vet hva de kan, og hva de trenger. (Bergen)

- Veldig, veldig bra. Fint å bruke språkpermmetodikken på denne måten! Imponert! (Oslo)   

Opprettet: 14.02.2011 21:32, endret: 13.04.2015 13:37