Forside > Fra Saga Til Cd
Fra saga til CD

«Fra saga til CD skal stimulere eleven til å jobbe med norskfaget gjennom
kreativitet og opplevelse.»

Marit Jensen, forfatter

Fra Saga til CD foreligger nå i en revidert utgave. Les mer her! 


Fra saga til CD er et populært norskverk for 8.-10. trinn. I Fra saga til CD er lyd,
bilder og tekster presentert i én pakke og det legges stor vekt på grunnleggende ferdigheter
som lesing, skriving og muntlig kompetanse.

Fra saga til CD har en oppbygning som gjør det enkelt å planlegge og gjennomføre
undervisningen frem til avsluttende eksamen på 10. trinn. Lærestoffet er fordelt
på trinn, slik at elevene får nye og varierte bøker hvert år.

Innholdet i bøkene er nøye tilpasset elevenes modningsnivå. Hvert kapittel åpner
med konkrete kompetansemål. Differensierte oppgaver presenteres fortløpende gjennom
hele verket og ivaretar elevenes ulike læringsstiler og læringsstrategier. Trening
av digital kompetanse er integrert i mange av oppgavene.

Fra saga til CD består av totalt seks grunnbøker (to på hvert trinn) som inneholder
alt man trenger i den daglige undervisningen.

Komponenter i Fra saga til CD, pr trinn:

• Elevbok A og B normalutgaver (bm/nn)
• Elevbok A og B lettlestutgaver (bm/nn)
• Lydbok av lettlestutgaver
• Lyd-CD
• Ressursperm for læreren
• Temahefter
• Nettressurs

Opprettet: 24.02.2012 11:24, endret: 23.05.2013 8:23