Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
101 skrivegrep
Språk
Flerspråklig
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
499,-

101 skrivegrep
Om skriving, skrivestrategier og elevers tekstskaping

Å forløse ideer hos elevene og sette dem i stand til å komponere gode tekster det er noe av hensikten med denne boka og dens repertoar av skrivegrep.

Alle de 101 skrivegrepene er utformet som konkrete og praktiske råd og opplegg. Grepene er forankret i aktuell skriveforskning, og boka bygger bro mellom akademisk teori og klasserommets praksis. Den er ment å gi læreren og lærerstudenten grunnlag for en rik og variert skrivemetodikk.

De konkrete skrivegrepene gjør at boka fungerer som en håndbok i skriveundervisning. I tillegg kan du lese om:

- skriving som grunnleggende ferdighet
- skriving som prosess og produkt
- bruk av eksempeltekster
- skrivepedagogikkens utvikling
- sakprosaskriving
- nynorskelevens identitet som sidemålsskriver
- lærer- og skoleledersamarbeid om styrking av skriveundervisning i alle fag
- og mye mer.

101 skrivegrep er en skattkiste for alle som skal jobbe med å utvikle elevers skrivekyndighet i hele det 13-årige skoleløpet.

Kåre Kverndokken er dosent i norskdidaktikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Arbeider først og fremst med lese- og skrivedidaktikk, læremiddelkunnskap og barnelitteratur, og i særlig grad med etter- og videreutdanning av lærere innenfor dette feltet. Har skrevet en rekke lærebøker i norsk for grunnskolen og artikler innenfor ulike disipliner i faget. Seneste utgivelser: 101 måter å lese leseleksa på om lesing, lesebestillinger og tekstvalg (2012) og Gutter og lesing (2013).

Med bidrag fra:
Norunn Askeland, Jannike Ohrem Bakke, Olga Dysthe, Henning Fjørtoft,  Frøydis Hertzberg, Dagrun Skjelbred og Johan L. Tønnesson.

Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788245015775
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
362
Verk:
101 serien
101 skrivegrep