Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Digital ressurs i salg
315,-

Puls Ambulansemedisin 1, d-bok
vg2-vg3 ambulansefag

D-bok, Fagbokforlagets digitale utgave av den trykte boka, har markering av tekst, egne notater og en integrert ordbok oversatt til over 20 ulike språk.

Puls Ambulansemedisin bind 1 og 2 gir et solid kunnskapsgrunnlag i anatomi, fysiologi, sykdommer og skader hos pasienter i alle aldre. Svangerskap og fødsel, psykiske lidelser og utfordringer hos den eldre pasienten er viet spesiell oppmerksomhet. Elevene får god kjennskap til triagering, undersøkelser, prehospital håndtering, overvåking og transport av pasienter. De lærer også om smittevern, legemiddelbruk og bruk av medisinskteknisk utstyr. 

Denne læreboka er en del av et komplett læreverk som dekker den nye læreplanen for vg2 og vg3 ambulansefag. 

Serien består av en tverrfaglig nettressurs og til sammen fire lærebøker som følger programfagene:
  • Ambulansemedisin 1
  • Ambulansemedisin 2
  • Yrkesliv i ambulansefag
  • Kommunikasjon og samhandling
I lærebøkene møter elevene lettleste og oversiktlige verk hvor begrepsinnlæring står sentralt. Bøkene har ordforklaringer i margen, oppsummeringer og et bredt utvalg av oppgaver som stimulerer til dybdelæring. Illustrerte caser med faste karakterer følger elevene gjennom verket og gjør fagstoffet både aktuelt og praksisnært.

Forfattere:
ISBN:
9788211046543
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
336
Verk:
Puls ambulansefag
Trinn:
VG2, VG3
Puls Ambulansemedisin 1, d-bok