Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Nynorsk
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
649,-

Automatiseringsteknikk 1 : industriell måleteknikk
industriell måleteknikk

Dette er éi av to bøker om automatiseringsteknikk. Automatiseringsteknikk 1 handlar om industriell måleteknikk. Boka dekkjer fagområda målenøyaktigheit og kalibrering, måleteknikk for trykk, nivå, gjennomstrauming, temperatur, posisjon, hastigheit, vibrasjon, pH og gassanalyse. Både digitale og analoge måleteknikkar og feltbuss blir behandla.

Målgruppa for boka er VG2 og VG3 automatisering i vidaregåande skule og studentar på teknisk fagskule på studieretningar der automatisering ikkje er hovudfaget. Læreverket høver også godt til sjølvstudium for etter- og vidareutdanning i industrien, og inneheld: 
- nettressursar for kvar studieretning
- rettleiingar, oppgåver, animasjonar, videoar og tekniske spesifikasjonar tilpassa læreplanane for automatiseringsfaget
- repetisjonsoppgåver til kvart kapittel med løysingsforslag i nettressursane

Bjørnar Larsen har undervist i automatiseringsfaget i skule og industri i ei årrekkje. Han har vore medlem i fagprøvenemnder i 18 år og skrive meir enn 30 lærebøker og kompendium for skule og industri.

 

Forfattere:
ISBN:
9788241207655
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
390
Verk:
Automatiseringsteknikk (1.utgave)
Automatiseringsteknikk 1 : industriell måleteknikk