Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Betongarbeid, d-bok
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Innbundet

247,-
Forventes utgitt 19.12.2023

Vi åpner for forhåndskjøp 180 dager før planlagt utgivelsesdato.

Betongarbeid, d-bok
vg2-vg3 betongfag

Betongboka er skriven for elevar i vidaregåande skole, lærlingar og praksiskandidatar. Ho er oppdatert etter fagutviklinga og tar utgangspunkt i kompetansemåla i ny læreplan for vg3 betongfaget/opplæring i bedrift.

Her får du ei inngåande beskriving av både det praktiske og det teoretiske som blir kravd av ein betongfagarbeidar. Boka sikrar ein god samanheng mellom opplæring i skole og bedrift. Dette er den første komplette læreboka om betongfaget etter at dei fire tidlegare lærefaga blei slått saman: betong- og grunnarbeid, forskaling, armering og betongindustri.

Målgruppa er elevar på vg1 bygg- og anleggsteknikk innanfor yrkesfagleg fordjuping, elevar på vg2 betong og mur innanfor programfag og yrkesfagleg fordjuping og lærlingar i betongfaget. I tillegg er boka eit oppslagsverk for erfarne betongfagarbeidarar og aktuell støttelitteratur for ingeniørstudentar. Boka har to delar:
  • Material- og produktlære 
  • Utføring på byggeplass 
Læreverket består av ei lærebok og ein nettressurs. Til saman utgjer desse eit samla læremiddel som sikrar at opplæringa kan varierast både i klasserom, verkstader, lærebedrifter og ved sjølvstudium.

Forfattere:
ISBN:
9788211045249
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
504
Verk:
Betong
Trinn:
VG2, VG3
Betongarbeid, d-bok