Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Flerspråklig
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
679,-
inkl. mva

Bransjeteknikk Vg2_truck og løfteredskap, nettressurs

Bransjeteknikk er et av tre programfag i utdanningsprogrammet Transport og logistikk vg2. 
Faget inneholder teoretisk opplæring i personbil klasse B, ADR- transport av farlig gods, truck og løfteredskap. 
Fagbokforlaget utvikler et heldigitalt læremiddel som skal dekke disse fire temaene. 
Bransjeteknikk Vg2_truck og løfteredskap dekker to av de fire temaene i faget. De andre to vil bli lansert høsten 2023.

Bransjeteknikk Vg2_truck og løfteredskap består av: 

Del 1: Grunnkunnskap, etter opplæringsplan, modul 1. Grunnkunnskap for førere av kraner, trucker, masseforflytningsmaskiner og diverse annet arbeidsutstyr. 

Del 2: Spesialdel truck, etter opplæringsplan, modul 2.2. Spesialdelen omhandler sikkerhet ved truckbruk og omtale av aktuelle trucktyper. Læreplan for modul 2.2

Del 3: Løfteredskap – G11 (modul 2.3). Modulen inneholder stropping, anhuking og signalgiving. Offshore sine retningslinjer for løfteredskap er nå også med.

Ressursen er rikt illustrert med bilder og figurer. Hver leksjon avsluttes med arbeidsoppgaver til slutt for å sikre at eleven har lært seg det viktigste i hver leksjon.  
Forfattere:
ISBN:
9788211046727
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Transport og logistikk
Trinn:
VG2
Bransjeteknikk Vg2_truck og løfteredskap, nettressurs