Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Fritid med bistand
Forfattere:
ISBN:
9788245010862
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
120
Verk:
Aktiv ung
Fritid med bistand

Fritid med bistand
En metode for å støtte sosial inkludering

Fritid med Bistand (FmB) handler om å hjelpe mennesker med ulike bistandsbehov til å bli medlem av fritidsorganisasjoner og til å kunne delta på fritidsaktiviteter og slik bli inkluderte og likeverdige deltakere på fritidsarenaen. Med utgangspunkt i et mestringsperspektiv rettes oppmerksomheten mot den enkeltes ønsker, behov og drømmer. Målet med metoden er at personen som får støtte, i løpet av en begrenset tidsperiode skal bli inkludert i sin valgte kultur- eller fritidsorganisasjon. Fritid med Bistand er i dag den eneste kjente metoden som synliggjør hvordan man systematisk kan arbeide for å bistå enkeltmennesker i denne inkluderingsprosessen.

Metoden Fritid med Bistand har gitt retning til videreutviklingen av den lovpålagte støttekontakttjenesten, men brukes også i mange kommuner for å styrke arbeidet med for eksempel folkehelse, forebygging og rehabilitering.

Boken retter seg mot studenter i ulike helse-, sosial- og kulturfaglige utdanninger. Den vil også være av interesse for ansatte i offentlig og frivillig sektor som er opptatt av hvordan man kan tilrettelegge for en meningsfull fritid for andre.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
255,-

Bøker i samme serie