Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Fysikalsk kjemi
Språk
Bokmål
Format

Innbundet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
799,-
Forventes utgitt 23.07.2024

Vi åpner for forhåndskjøp 180 dager før planlagt utgivelsesdato.

Fysikalsk kjemi

Fysikalsk kjemi dekker pensum i alle grunnkurs i fysikalsk kjemi ved landets universitets- og ingeniørutdanninger. Disse grunnkursene oppleves ofte som meget krevende av studentene, og det har lenge vært et klart behov for å få stoffet presentert på norsk. Forfatterne gjør stoffet lettere tilgjengelig også ved å knytte det opp mot praktiske anvendelser, og ved å bruke mange figurer og beregningseksempler. 

Boken bruker konsekvent SI-enheter og IUPAC-konvensjoner. Det er også et mål å etablere norsk fagterminologi på feltet. Nytt i 3. utgaven er bl.a. et nytt kapittel som forener emnene kvantekjemi og statistikk, samt emnene mekanikk og termodynamikk.
Den som er opptatt av energiressursene i verden og deres omvandling kommer ikke utenom termodynamikkens lover og ligninger. 

Dr.ing. og siv.øk. Morten Helbæk er førsteamanuensis ved Nord Universitet. Han har doktorgrad i fysikalsk kjemi og flere års undervisningserfaring fra universitet og høgskole.

Dr. techn. et dr. ing. Signe Kjelstrup er professor emerita i termodynamikk ved institutt for kjemi, NTNU. Hun er nå sjefsforsker emerita ved PoreLab senter for fremragende forskning. Hun har hatt en bistilling ved TU Delft, og har vært gjesteprofessor ved flere utenlandske universiteter.   Hun er tildelt Guldberg- Waage medaljen fra Norsk Kjemisk Selskap og har mottatt Michael L. Michelsen prisen fra European Federation of chemical Engineering and the EFCA working Party on Thermodynamics and Transport Properties. 

PhD Ida-Marie Høyvik er førsteamanuensis i fysikalsk kjemi ved NTNU. Hun underviser i flere kurs i fysikalsk kjemi og kvantekjemi ved NTNU.

Forfattere:
ISBN:
9788245045116
Utgitt:
Utgave:
3
Sider:
600
Fysikalsk kjemi