Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Godt sagt og Godt lest Lærerens bok, d-bok
Språk
Bokmål
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Digital ressurs i salg
849,-

Godt sagt og Godt lest Lærerens bok, d-bok
Nivå A1-A2, Spor 1, Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

GODT SAGT 1 BILDEORDBOK er et hjelpemiddel for utlendinger som skal lære norsk. Boka er basis for bruk av direkte muntlig metode i norskopplæringen. Den er også nyttig for fremmedspråklige elever som vil trene norsk på egen hånd.

GODT LEST er begynnerbøker i norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige voksne som har leseferdigheter, men som ikke har gått mange år på skole i hjemlandet. Bøkene gir også repetisjon og påbygging for tidligere analfabeter som har vært gjennom ALFA 1- og ALFA 2-bøkene. Formålet med GODT LEST, sammen med Bildeordboka GODT SAGT, er å bygge opp et anvendelig dagligspråk hos elevene og gi dem de kunnskapene og ferdighetene de trenger for å greie Norskprøve 1 og 2 skriftlig og muntlig.

GODT SAGT og GODT LEST-samlingen består av:

- Bildeordboka GODT SAGT med to CDer
- Bildeordboka for PENpal
- Bildeordboka i digital utgave
- Dataøvinger til Bildeordboka
- GODT LEST 1 Lesebok med tre CDer, og Skrivebok
- GODT LEST 2 Lesebok med tre CDer, og Skrivebok
- Ordlister på engelsk, arabisk somalisk, kurdisk, farsi, thai
- GODT SAGT Lytteboka
- Fire CDer til Lytteboka
- GODT SAGT Prøveboka med én CD
- Ti lesehefter på to nivåer
- Lydbøker til lesehefte 1-5, og til lesehefte 6-10
- Lærerens bok med generell info, sideveiledning og kopiark

Forfatter Ellen Hanssen er utdannet fra lærerskole og universitet  med blant annet fagene engelsk, nordisk og norsk som andrespråk. Hun har undervist fremmedspråklige elever i ungdomsskolen og  voksenopplæringen i 25 år. Hun har arbeidet administrativt med dette fagfeltet hos skolesjefen i Oslo og i Utdanningsdepartementet og har holdt en rekke kurs og foredrag om undervisning i norsk som andrespråk.

Forfattere:
ISBN:
9788211022769
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
326
Verk:
Godt sagt 1 og 2
Godt sagt og Godt lest Lærerens bok, d-bok