Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Heftet

Digital ressurs i salg
289,-

Grip 1 Engelsk Arbeidsbok, d-bok
Kompetansemålene etter 1.-4. trinn

Digital utgave av arbeidsboken til læreren

Grip 1 Engelsk gir deltakerne basiskunnskaper i faget og dekker kompetansemålene i grunnskolens læreplan i engelsk etter Kunnskapsløftet (1.–4. trinn), samtidig som mål og perspektiver fra forsøkslæreplanen i engelsk for forberedende voksenopplæring (FVO, modul 1 og modul 2) er ivaretatt. Arbeidsboken er delt i to deler og tematisk tilpasset grunnboken. 

Boken inneholder en rekke oppgaver som gir elevene trening i å lese, skrive, lytte og snakke engelsk. Keywords, grammatikk og temaer fra grunnboken repeteres i arbeidsboken, og elevene kan løse ulike typer oppgaver. Utvalgte tekster og dialoger fra arbeidsboken er også lest inn, og lydfilene er tilgjengelige på den digitale ressursen.

Den digitale utgaven av arbeidsboken kan egne seg fint som tavlebok for læreren, men er ikke tilrettelagt for utfyllingsoppgaver. Vi anbefaler derfor at elevene har tilgang til den trykte utgaven for å kunne ha nytte av arbeidsboken.

GRIP digitale ressurser

Til Grip 1 Engelsk er det laget en egen lærerressurs med lærerveiledning, lydfiler til arbeidsboken og fasit/løsningsforslag (kontakt oss for lærerpassord). Denne er gratis tilgjengelig skoleåret 20/21 på grip.fagbokforlaget.no

På den tverrfaglige nettressursen gripportal.no kan elevene løse interaktive oppgaver i engelsk og de andre GRIP-fagene.

Forfatterne Anne Lise Svendahl Kvam, Pezhman Showghi og Annelén Takita Aspestrand Stenbakken har lang erfaring med undervisning av voksne innvandrere. Svendahl Kvam underviser i fagene engelsk, norsk og samfunnsfag ved grunnskolen for voksne, Trondheim Voksenopplæringssenter (TROVO). Showghi underviser også i engelsk ved TROVO. Aspestrand Stenbakken underviser i fagene engelsk, norsk og samfunnsfag ved Oslo Voksenopplæring, Helsfyr.
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788211037817
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
260
Verk:
GRIP
Trinn:
1, 2, 3, 4
Grip 1 Engelsk Arbeidsbok, d-bok