Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Grip 1 Samfunnsfag Grunnbok, d-bok
Gå til ressurs
Format
Forventes utgitt 06.06.2023
245,-

Grip 1 Samfunnsfag Grunnbok, d-bok

GRIP 1 Samfunnsfag Grunnbok dekker modul 1 i Forsøkslæreplan i samfunnsfag for forberedende voksenopplæring. Verket presenterer fagstoffet på ein enkel måte, og språket er tilpassa vaksne med lite skulebakgrunn.

GRIP 1 Samfunnsfag Grunnbok er ein revisjon og kjem med splitter nytt innhald fordelt på åtte emne: 1) Verda 2) Noreg og Norden 3) Samfunn 4) Familiar 5) Menneskerettar 6) Demokrati og deltaking 7) Utdanning 8) Arbeid.

Kvart emne inneheld av ein hovuddel og ein fordjupingsdel. Emnestrukturen hjelper læreran å tilpasse og differensiere undervisninga. 
Det er tilstrekkeleg for deltakarane å arbeide med hovuddelen i det enkelte emne om målet er å nå kompetansemåla.

Om nokre deltakarar treng ei ekstra utfordring, kan tekstane i fordjupingsdelen bidra. Tekstane går gjerne utanfor rammene til hovuddelen og presenterer både caser og anna fordjupingsstoff. Fordjupingsdelen gir dessutan læraren fridom til å legge opp til ekstra arbeid med emne som klassen interesserer seg ekstra mykje for.

Dette kjenneteikner GRIP 1 Samfunnsfag Grunnbok
  • Kvart emne inneheld ein hovuddel og ein fordjupingsdel
  • Oppgåver etter kvar tekst gir rom for lesetrening og refleksjon
  • Språkleg nivå tilpassa målgruppa:
  • Enkle setningskonstruksjonar
  • Nesten utelukkande bruk av presens-setningar
  • Moderat mengde fagomgrep
  • Gjennomillustrert med fotografiar, kart og andre illustrasjonar
  • Gjennomgangsfigurar gjer stoffet deltakarnært og enklare å snakke om

Forfattere:
ISBN:
9788211046109
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Grip
Grip 1 Samfunnsfag Grunnbok, d-bok