Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Grip 3 Historie Lærarrettleiing, d-bok
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
279,-

Grip 3 Historie Lærarrettleiing, d-bok

Grip er eit læreverk for vaksne innvandrarar som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggjande nivå. Verket dekkjer kompetansemåla etter 2., 4., 7. og 10. trinn i læreplanane etter Kunnskapsløftet. Grip presenterer fagstoff på ein enkel måte, og språket er tilpassa vaksne deltakarar med lite skolebakgrunn frå heimlandet.

Grip 3 Historie, d-bok til læraren kombinerer det beste frå den tradisjonelle læreboka med alt det som no er mogleg med hjelp av teknologien. Bøkene er tilpassa bruk på smarte tavler, nettbrett og PC og gir heilt nye moglegheiter for elev og lærar.

Grip 3 Historie, d-bok til læraren inneheld
  • generell del
  • siderettleiing med kunnskapsmål, metodiske tips og idear til undervisninga og lenkjer til relevant multimedium
  • digitale presentasjonar til kapitla

D-boka har også desse funksjonalitetane:
  • Lydstøtte
  • Ordlistefunksjonalitet, 12 språk 
  • Utheving og notat
  • Lagre og skrive ut uthevingar og notat
  • Favorittmerkje sider
  • Søkje etter ord eller frasar
Forfattere:
ISBN:
9788211044976
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
360
Verk:
GRIP
Grip 3 Historie Lærarrettleiing, d-bok