Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Håndbok for helsesekretæren 2023
Språk
Bokmål
Format

Spiral

På lager - sendes nå
211,-
inkl. mva

Håndbok for helsesekretæren 2023

Håndboka blir årlig oppdatert. I år er førstehjelpsdelen oppdatert. Vi har i tillegg valgt å ha fokus på opplæring av elever som skal bli helsesekretærer. Med Fagfornyelsen er det ny læreplan for helsesekretær fra høsten 2021.

Som helsesekretær har du ofte et opplæringsansvar for elever som er i praksis i vg2 eller vg3 yrkesfaglig fordypning (YFF).
Når du planlegger opplæringa skal du ta utgangspunkt i arbeidsoppgavene samtidig som de skal ses i lys av læreplanen for helsesekretær.

Håndbok for helsesekretæren er et arbeidsredskap til daglig bruk og som alltid skal være for hånden både til oppslag og notater.
Håndboka er delt inn i følgende områder:
  • Læreplanen for helsesekretær
  • Helsesekretæren – autorisasjon
  • Førstehjelp
  • Kalender
  • Prosedyrer
  • Lov- og regelverk
  • Informasjon
  • Emner
  • Laboratorieprøver
  • Stikkord

Kapittelet om Førstehjelp er en kortfattet framstilling av basale prinsipper ved førstehjelp og inneholder også primærundersøkelse, sekundærundersøkelse, ISBAR og qSOFA ved sepsis. I innstikket finner du NEWS som er et nyttig verktøy for tidlig å oppdage endringer i pasientens tilstand.

Metodedelen er basert på prosedyrer som er aktuelle i praksis.

Delen om Lov- og regelverk omhandler blant annet personvernlovgivningen og pilotprosjektet med primærhelseteam.

Informasjonsdelen inneholder for eksempel Etiske retningslinjer for medlemmer av Helsesekretærforbundet i Delta.

I emnedelen er temaer omhandlet mer utfyllende, blant annet demens, delir og veiledning av elever.

Håndboka er under løpende omarbeiding og utvikling i god dialog med Helsesekretærforbundet i Delta.
Forfattere:
ISBN:
9788245043648
Utgitt:
Utgave:
4
Sider:
266
Håndbok for helsesekretæren 2023