Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Allmenn juridisk litteratur
- 167 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Kommer
Skipssikkerhetsrett
Det rettslige rammeverket for maritime operasjoner
Bokmål Innbundet
Kommer
Rettsstat og menneskerettigheter 1
Generelle prinsipper og utvalgte rettigheter
Bokmål Innbundet
Kommer
Anerkjennelse av stater og regimer
Bokmål Innbundet
Nyhet
Styrearbeid - Styreutvikling - Styreledelse, nettressurs
Bokmål Digital ressurs
Kommer
Styreansvar i praksis
Bokmål Heftet
Kommer
Oppgavesamling i forretningsjus
Bokmål Heftet
Nyhet
Juss i yrkestransport med motorvogn og veifrakt
Bokmål Innbundet
Nyhet
Styrearbeid - Styreutvikling - Styreledelse
Bokmål Heftet
Nyhet
Lovsamling i forretningsjus
Bokmål Innbundet
Nyhet
Jeg skal bli fengselsbetjent
Bokmål Heftet
Nyhet
Økonomisk familierett
Bokmål Innbundet
Nyhet
Pårørende i helse- og omsorgstjenesten
en klinisk og juridisk innføring
Bokmål Innbundet
Nyhet
Konstitusjonelt demokrati
Statsforfatningsretten i prinsipielt og komparativt lys
Bokmål Innbundet
Nyhet
Lov og rett for næringslivet
Lærebok
Bokmål Innbundet
Nyhet
Lov og rett for Næringslivet
Lovsamling 2021
Bokmål Innbundet
Nyhet
Skatterett for økonomistudenter, nettressurs
Bokmål Digital ressurs
Nyhet
Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling
Bokmål Heftet
Nyhet
Skatterett for økonomistudenter
Bokmål Heftet
Nyhet
Fingermerker til lovsamling 2021
Bokmål Ark
Sivilprosess
Bokmål Innbundet
Forvaltningsrett før eksamen
Materiell og personell kompetanse
Bokmål Heftet
Rettsstat og menneskerettigheter 2
statens plikt til effektiv og betryggende straffeforfølgning
Bokmål Innbundet
Norsk spesiell strafferett
Bokmål Innbundet
Rett frem
Bokmål Heftet
Med høyeste befaling
Om internasjonale militæroperasjoner og Grunnloven § 26
Bokmål Heftet
Politiledelse som praksis
Bokmål Heftet
Svalbardtraktaten 100 år
et jubileumsskrift
Bokmål Innbundet
Comparing Legal Cultures
Engelsk Innbundet
Sikkerhet og fysisk maktanvendelse i kriminalomsorg
Bokmål Heftet
Forbrytelser i utvalg
Straffelovens regler om voldsforbrytelser, seksualforbrytelser, formuesforbrytel
Bokmål Innbundet