Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Samfunnsvitenskap
- 188 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Nyhet
Forbrukersosiologi
Bærekraft, digitalisering, identitet og makt
Bokmål Heftet
Nyhet
Forbrukersosiologi, nettressurs
Bokmål Digital ressurs
Nyhet
Idrett, politikk og menneskerettigheter
Bokmål Heftet
Nyhet
Tenke og skrive i samfunnsvitenskapene
Gode råd til deg som skal skrive oppgave
Bokmål Heftet
Nyhet
Håndbok i forskningsetikk og databehandling
Bokmål Heftet
Nyhet
Aksjonsforskning
Samskapt forskning som endrer liv og samfunn
Bokmål Heftet
Nyhet
Jeg skal bli fengselsbetjent
Bokmål Heftet
Nyhet
Frøboka
Handbok for innsamling av lokale frø til insektvennlig blomstereng
Bokmål Heftet
Sosial ulikhet i helse
En samfunnsvitenskapelig innføring
Bokmål Heftet
Den kommunale mellomlederen
- selvstendig lagspiller
Bokmål Heftet
Norsk arbeidsliv mot 2050
Muligheter og trusler
Bokmål Heftet
Innføring i diskursanalyse
Mening, makt, materialitet
Bokmål Heftet
Sosiologiske anfektelser
Ansats - anvendelse - ansvar
Bokmål Heftet
Organizational Change and Change Management, e-bok
Bokmål E-bok
Hvordan vårt politiske system fungerer
Bokmål Heftet
Demokrati og diktatur
Bokmål Heftet
Ulikhet
Sosiologiske perspektiver og analyser
Bokmål Heftet
Digitalisering
Samfunnsendring, brukerperspektiv og kritisk tenkning
Bokmål Heftet
Hva koster en god bolig?
Bokmål Heftet
Perspektiver på kommunikasjonsmakt
Digital makt og avmakt
Bokmål Heftet
Markedsvendingen, e-bok
Nyliberalismens historie i Norge
Bokmål E-bok
Transport i interaksjon mellom marked og offentlig regulering
Bokmål Innbundet
Markedsvendingen
Nyliberalismens historie i Norge
Bokmål Heftet
Å leve på lånt begjær
Bokmål Heftet
Næringslivsetikk og samfunnsansvar
En lærebok om fundamentet for god forretningsdrift
Bokmål Heftet
Vendepunktet
Trafikksikkerhet i Norge 1945-2000
Bokmål Heftet
Perspektiver på kommune-Norge
- en innføring i kommunalkunnskap
Bokmål Heftet
Beredskapsøving og -læring
Bokmål Heftet
Multivariate analyser med STATA
En kort innføring
Bokmål Heftet
Islamismen
Bokmål Heftet