Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Hugin og Munin
Forfattere:
ISBN:
9788211035325
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Hugin og Munin
Trinn:
VG1
Hugin og Munin

Hugin og Munin
Grunnleggende norsk for ungdom

Hugin og Munin er en morsmålsstøttet digital ressurs i norsk for nyankomne ungdom og unge voksne. Ressursen passer spesielt for elever som følger læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid, men kan også passe for minoritetsspråklig ungdom i grunnskole og ordinær videregående opplæring. Modulene i Hugin og Munin tar utgangspunkt i kjerneelementene i fagfornyelsen.

I Hugin og Munin finner du: 
  • filmer, tekster og oppgaver tilpasset ungdom, 
  • morsmålsstøtte på flere innvandrerspråk, 
  • en heldigital ressurs tilpasset mobile flater, 
  • innhold som engasjerer, gir språklig og kulturell støtte og positive utfordringer.


For bestilling av Hugin og Munin, ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no.


Tone Evensen er lærer på grunnskole for voksne ved Ringsaker voksenpedagogiske senter, kursholder og driver bloggen «Glimt fra et flerspråklig klasserom». På bloggen deler hun erfaringer fra klasserommet, gir tips og råd til andre lærere, og deler materiell og læringsressurser. Bloggen vektlegger flerspråklighet og mangfold som en ressurs i klasserommet og vant den europeiske språkprisen i 2017 for "å fremme læring av språk, spesielt med vekt på flerspråklighet, inkludering og identitetsdanning". I 2018 fikk Tone prisen som årets fabelaktige formidler (Kopinor). Tone Evensen har lang erfaring i å undervise elever med annen språklig bakgrunn og har tidligere jobbet tre år som rådgiver ved NAFO, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring.

Afraa Al-Hasan har jobbet som lærer både Irak og i Norge. Hun har tre års erfaring med undervisning av ungdom og voksne innvandrere. Afraa har jobbet med fagene norsk og samfunnskunnskap på voksenopplæring for spor 2 og 3. For tiden jobber hun på Volla barneskole.

Kamilla Aas er utdannet lektor med tilleggsutdanning og jobber på Ringsaker voksenpedagogiske senter. Der har hun jobbet i fire år. Tidligere har hun mange års erfaring fra grunnskolen. Kamilla skrev master i 2019 om hvordan migranter investerer i å skrive på norsk som andrespråk. Hun har også tilleggsutdanning i norsk. 
Format
Språk
Digital ressurs i salg
Antall
65,-
inkl. mva