Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Hvordan har vi det i dag, da?
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
489,-

Hvordan har vi det i dag, da?
Flernivåstyring og samhandling i dansk og norsk helsepolitikk

Forfatterne analyserer den politiske og administrative samordningen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene i Norge og Danmark. I både Danmark og Norge har helsepolitikerne iverksatt store reformer i helsevesenet for å møte utfordringene med flere eldre og personer med sammensatte helseproblemer, og en kostnadsdrivende medisinsk-teknologisk utvikling. Med strukturreformen i Danmark og sykehus- og samhandlingsreformene i Norge har politikerne valgt forskjellige organisatoriske tiltak for å møte noen av de samme utfordringene.

Hva kan vi lære av hverandres erfaringer med ulike reformtiltak? Er det Danmark eller Norge som har funnet formelen for å løse samordningsproblemene i et høyt spesialisert helsevesen? Eller er det snarere slik at helsepolitikerne har for stor tiltro til at strukturelle reformer kan løse problemene?

I boken analyseres likheter og forskjeller i den politiske og administrative samordningen mellom spesialisthelsetjenestene og kommunene i Danmark og Norge. Søkelyset rettes blant annet mot forhandlinger om samarbeidsavtaler og samarbeidsutvalg, kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenester, interessemotsetninger og innflytelsesforhold, strukturendringer og lokaliseringsstrid.

Boken henvender seg til alle som er interessert i utviklingen i helsevesenet og helsepolitikken. Den egner seg særlig for helseledere og helsepolitikere i stat, regioner og kommuner, og for studenter i helsefag, statsvitenskap og organisasjons- og ledelsesfag.

Ståle Oppedal er cand.polit. (statsvitenskap) og folkehelsekoordinator i Stavanger kommune. Han var tidligere seniorforsker ved IRIS, International Research Institute of Stavanger, og har publisert flere artikler og bokbidrag om reformer i kommunene og helsesektoren. Han var medredaktør av boken Helse-Norge i støpeskjeen. Søkelys på sykehusreformen (Fagbokforlaget, 2005).

Hilmar Rommetvedt er dr.polit. (administrasjon og organisasjonsvitenskap), forskningsleder ved IRIS, International Research Institute of Stavanger, og professor II ved Universitetet i Stavanger. Han har publisert flere artikler og bøker om offentlig politikk og politiske institusjoner, deriblant Politikkens allmenngjøring og den nypluralistiske parlamentarismen (Fagbokforlaget, 2. utg. 2011).

Inger Marie Stigen er dr.philos. (statsvitenskap) og førsteamanuensis ved Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har publisert flere artikler og bokbidrag om organisering og styring i norsk forvaltning, og vært medredaktør av Helse-Norge i støpeskjeen. Søkelys på sykehusreformen (Fagbokforlaget, 2005).

Karsten Vrangbæk er ph.d. (statskundskab) og professor ved Institut for Statskundskab og Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet. Han var tidligere forskningsleder ved KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning. Han har publisert en rekke artikler og bokbidrag om helsepolitikk og forvaltningsreformer, og bl.a. vært medredaktør av boken Nordic Health Care Systems. Recent Reforms and Current Policy Challenges (Open University Press, 2009).

Forfattere:
ISBN:
9788245014310
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
234
Hvordan har vi det i dag, da?