Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Integreringsloven
Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788283722215
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
152
Integreringsloven

Integreringsloven
og voksnes rett til opplæring

Boka inneholder lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) med merknader fra forarbeidene knyttet opp mot hver paragraf. Vi har også tatt inn lovspeil, slik at man kan sammenligne bestemmelsene fra tidligere lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) med bestemmelsene i den nye loven.

Ny forskrift til integreringsloven (integreringsforskriften) som trådte i kraft samtidig er også tatt med i boka i tillegg til opplæringslovens kapittel 4A om voksnes rett til opplæring med merknader og Utdanningsdirektoratets tolkningsuttalelser, samt voksenopplæringsloven som også har store endringer fra 01.01.2021.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
436,-
inkl. mva