Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Jeg kan lesebok A2, d-bok
Språk
Bokmål
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Digital ressurs i salg
249,-

Jeg kan lesebok A2, d-bok
Nivå 1, Spor 1, Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Jeg kan

er et læreverk på spor 1. Læreverket er bygget på språkpermmetodikk og den europeiske rammeverket for språklæring. 


Gjennom arbeid med lærestoffet i Jeg kan synliggjøres deltakerens læring og læringsbehov, og deltakeren vil derfor ansvarliggjøres og motiveres til ytterligere språklæring.
Forfattere:
ISBN:
9788211026538
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Jeg kan
Jeg kan lesebok A2, d-bok