Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
499,-

Læring gjennom praksis
Innhold og arbeidsmåter i yrkesopplæringen. Grunnbok i yrkesdidaktikk

Dette er en grunnbok i yrkesdidaktikk, den handler om innhold og arbeidsmåter i fag- og yrkesopplæringen. Boken er oppdatert i tråd med Fagfornyelsen. Boken tar utgangspunkt i at yrkeskompetanse utvikles gjennom yrkesrelevant, praktisk arbeid, og at dagsaktuell, framtidsrettet yrkeskompetanse er det overordnede målet for fag- og yrkesopplæringen. Den tar opp sentrale temaer i opplæringen og gir praktiske eksempler fra flere utdanningsprogrammer i skole og bedrifter.

Boken er skrevet på bakgrunn av de utfordringene lærere og andre ledere av læringsarbeid møter i sin hverdag. Innholdet er basert på mange års erfaring med utviklingsarbeid, undervisning og forskning knyttet til fag- og yrkesopplæring i skole og bedrift.

Bokens temaer: Fag- og yrkesopplæring, yrkeskompetanse, læring, utdanningspolitisk grunnlag og opplæringens verdigrunnlag, nye læreplaner i Fagfornyelsen, planlegging av læring og undervisning, utdyping av kategoriene i den didaktiske relasjonsmodellen, eksamen, fag- og svenneprøve, dokumentasjon av arbeid og læring, yrkesdidaktikk, tilpasset opplæring og yrkesrelevans og yrkespedagogiske arbeidsmåter i skole og bedrift.


Læring gjennom praksis er en bok for alle studenter på PPU og yrkesfaglærerutdanningen, og dessuten for alle som jobber med yrkesopplæring i skole, bedrift og offentlig virksomhet.
Forfattere:
ISBN:
9788283721249
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
300
Læring gjennom praksis