Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Lov og Rett for Næringslivet
Språk
Bokmål
Format

Innbundet

På lager - sendes nå
799,-

Lov og Rett for Næringslivet
Lærebok

Lov og Rett for Næringslivet er et praktisk juridisk oppslagsverk som består av lærebok og lovsamling. Bøkene retter seg i første rekke mot næringsdrivende og studenter under utdanning innen markedsføring, økonomi, administrasjon og revisjon uten særskilte forkunnskaper i rettslære. Forfatterne gir en bred oversikt over rettslige rammebetingelser for virksomhetens handlefrihet i markedet og bedriftsinterne og offentligrettslige forhold.

Læreboken omfatter 18 kapitler som behandler sentrale rettsspørsmål av betydning for den daglige drift av næringsvirksomhet. Årets utgave av læreboken er oppdatert med lovendringer sanksjonert inntil 1. juli 2022. Nytt i denne utgaven er et eget kapittel 2 om Bærekraft og ansvarlig næringsliv som bygger på den nye loven om bærekraft. Digitalytelsesloven har fått bred omtale i kapittel 7 om kjøp. 

Lovsamlingen utgis i eget bind. Den er oppdatert pr. 1. juli 2022 og inneholder 135 lover og forskrifter av sentral betydning for næringslivet og dekker alle rettsområder som behandles i læreboken. Nytt av året er Lov offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer og ny Lov om Levering av digitale ytelser til forbrukere. Samtidig er det vedtatt et stort antall lover og forskrifter som følge av Corona og Covid 19-pandemien. De fleste av disse har begrenset varighet og er derfor ikke inntatt i samlingen. 

Store endringer ligger i oppdateringen av det øvrige lovverket. Særlig forsikringsavtaleloven, folketrygdloven, verdipapirhandelloven m.fl. er endret i betydelig grad. I alt er over 200 endringer siden 2020 i 30 av lovene inntatt i samlingen. For oppdateringer etter utgivelsen frem til neste års utgave vises til Focus Forlags hjemmeside: www.focusforlag.no. 

Sverre F. Langfeldt er tidligere studierektor i juridiske fag ved Handelshøyskolen BI, avdeligssjef ved EU-domstolen i Luxembourg, direktør for EFTA-domstolen i Genève og rådgiver ved Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. 

Tore Bråthen er professor i forretningsjus ved Handelshøyskolen BI og professor II ved Universitetet i Tromsø. 

Monica Viken er førsteamanuensis i forretningsjus ved Handelshøyskolen BI. 
Stine Winger Minde er høyskolelektor i forretningsjus ved Handelshøyskolen BI. 
Forfattere:
ISBN:
9788245042924
Utgitt:
Utgave:
29
Sider:
924
Lov og Rett for Næringslivet