Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Digital ressurs i salg
85,-

Matte overalt Grunnbok 3A, d-bok
Grunnbok

Matte overalt er eit læreverk i matematikk for grunnskulen. I Matte overalt er matematikk både interessant og utfordrande. Eit stort og mangfaldig oppgåveutval og gode, praktiske lærarrettleiingar gjer det lett å lage spennande og varierte opplegg utan mykje førearbeid.

Matte overalt
- formidlar matematikken gjennom situasjonar som elevane kjenner igjen
- motiverer elevane gjennom opne og utforskande oppgåver og ein fornuftig progresjon
- gjer det enkelt for læraren å planleggje og gjennomføre god, variert undervisning

Grunnboka skal brukast av lærar og elevar i fellesskap. Boka er eit nyttig hjelpemiddel i klasserommet.
Elevane arbeider vidare med tilpassa lærestoff i Arbeidsbok 1 og på <a href="http://matteoveralt.samlaget.no/">fagnettstaden til Matte overalt</a>. Nedst på sidene i grunnboka finst korte, instruktive informasjonstekstar til dei vaksne, med råd og eksempel.

Innhald:
Kapittel 1 Rekning med tala 0-1000
Kapittel 2 Tala 0 - 1000
Kapittel 3 Måling
Kapittel 4 Geometri
Kapittel 5 Brøk
Kapittel 6 Mønster og symmetri

Matte overalt Grunnbok 3A, d-bok er ein digital utgåve av papirboka. Med d-boken opnar det seg nye moglegheiter og er tilpassa bruk på PC, Mac og nettbrett.

I den berika utgåven finn du
Innlese tekst

Matte overalt Grunnbok 3A, d-bok har også følgjande funksjonalitet:
- Utheving og notatar
- Slå opp i ordbøker, søkemotorar og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevingar og notatar
- Favorittmerke sider
- Søkje etter ord eller frasar

Forfattere:
ISBN:
9788211020208
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
128
Verk:
Matte overalt
Trinn:
3
Matte overalt Grunnbok 3A, d-bok