Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Mer norsk, Øvinger i lytteforståelse, d-bok
Språk
Bokmål
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
369,-

Mer norsk, Øvinger i lytteforståelse, d-bok
Nivå B1, Spor 2 og 3, Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Mer norsk er et læreverk med et friskt uttrykk, rettet mot voksne innvandrere som ønsker å øke sin kompetanse innenfor norsk språk og samfunn. Verket er utviklet for deltakere på spor 2 og 3 og dekker nivå B1 etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Verket hjelper deltagerne med å øve mot Norskprøve B1-B2.

Øvinger i lytteforståelse omfatter kopioriginaler med varierte oppgaver til lytteøvingene, i tillegg til lyttetekstene og fasit.

Mer norsk dekker en rekke aktuelle temaer i norsk dagligliv og samfunnsliv. Deltagerne møter mennesker med ulik bakgrunn i ulike livssituasjoner. Målet er at deltagerne gjennom aktiv bruk av språket utvider ordforrådet og øker sin forståelse av det norske samfunnet.

Verket følger en tydelig progresjon og er bygget opp på en oversiktlig og strukturert måte. Mer norsk forbereder deltagerne på Norskprøve B1-B2 gjennom systematisk fokus på muntlige ferdigheter og tekstproduksjon.

Komponenter
- Tekstbok
- Arbeidsbok
- Øvinger i lytteforståelse
- Lærerveiledning
- Lærermateriell (CD og mp3-fil)
- Nettressurs
Forfattere:
ISBN:
9788211045591
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Mer norsk
Mer norsk, Øvinger i lytteforståelse, d-bok