Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Navigasjon
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
929,-

Navigasjon
for maritime studier

Ny utgave med flere øvingsoppgaver, eksempler og løsningsforslag

Navigasjon for maritime studier gir en grundig gjennomgang og oppdatert oversikt over grunnleggende navigasjonsteknikker og hjelpemidler for terrestrisk navigasjon. Boken henvender seg til studenter i nautikk ved maritime høgskoler og tekniske fagskoler. Den dekker pensum i disiplinene som er beskrevet i STCW-konvensjonen (ref. tab. i vedlegg), samt EU-direktiv 2019/1159 (European Maritime Diplomas of Excellence).

Det er også lagt spesielt vekt på å dekke pensum til kadettfarledsbevis. For å dekke alle navigasjonsdisiplinene kan boken benyttes sammen med siste utgave av bøkene Elektroniske og akustiske navigasjonssystemer og Fremføring av skip med navigasjonskontroll fra samme forfatter.

Boken er i 4 deler pluss vedlegg med tabeller og løsningsforslag til oppgavene:

Del 1 presenterer grunnlaget for all navigasjon, nemlig koordinatsystemer og beskrivelse av jordens form. Videre er det en grundig beskrivelse av sjøkart, inkludert vurderinger av kvaliteten på de forskjellige kartene – også elektroniske sjøkart.

Del 2 omhandler infrastrukturen for terrestrisk navigasjon. I dette ligger beskrivelse av fyr- og merkesystem i henhold til siste IALA-standard, og med spesielt fokus på Norskekysten. 

Del 3 beskriver selve navigasjonsteknikkene som benyttes i den klassiske terrestriske navigasjonen. Herunder beregning av kurs og distanser, bestikkregning, storsirkel- og loksodromberegninger, etc. Videre er det tatt med korrigering av kurser som følge av påvirkning fra strøm og vind. Stedbestemmelse og forskjellige former for stedlinjer og visuell observasjon er her vesentlig.

Del 4 presenterer grunnlaget for astronomisk navigasjon, samt de mest vanlige metodene for astronomiske observasjoner. Det er lagt vekt på bruk av kalkulator eller spesielle PC-programmer som kan lette prosessen med stedfesting og kompassundersøkelser.

Norvald Kjerstad er dosent ved Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk, NTNU, og professor II ved Handelshøgskolen, Nord universitet. Han er utdannet kaptein og startet som navigatør i 1981. Han har praksis fra bl.a. forskningsfartøy, isbrytere, havfiskefartøy og oljeplattform. 

Etter mange år på sjøen og videre utdanning ble Kjerstad maritim kandidat ved Norges Tekniske Høgskole (1989). Han har senere jobbet med forskning og undervisning, og har bl.a. hatt ansvar for oppbygging av Simulatorsenteret og Navigasjonslaboratoriet ved NTNU i Ålesund. 

Kjerstad har også deltatt i norske delegasjoner til IMO og IALA, og jobbet spesielt med utarbeidelsen av Polarkoden. Han har deltatt på en lang rekke ekspedisjoner i polare strøk som forsker, kursansvarlig og «Ice advisor».

Forfattere:
ISBN:
9788245034448
Utgitt:
Utgave:
4
Sider:
343
Navigasjon