Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Nettopp! - Språkferdigheter Tekstbok (A1-A2), d-bok
Språk
Bokmål
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Digital ressurs i salg
319,-

Nettopp! - Språkferdigheter Tekstbok (A1-A2), d-bok
Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

NETTOPP! – SPRÅKFERDIGHETER er et komplett læreverk i norsk som andrespråk. Verket dekker nivåene A1 og A2 i Læreplan i norsk for voksne innvandrere (2021).

NETTOPP! – SPRÅKFERDIGHETER aktiviserer deltakerne og oppmuntrer til samhandling gjennom varierte arbeidsmåter og læringsstrategier. I likhet med læreplanen er verket delt inn i språkferdighetene muntlig, skrive, lytte og lese. Deltakerne møter tekster og oppgaver som styrker språket deres i hver enkelt ferdighet, og tydelige mål uttrykker hvilke språkhandlinger de skal mestre.

Camilla Flom er lektor ved Osloskolen. Hun har hovedfag i nordisk språk og litteratur og har norsk som andrespråk i fagkretsen. Hun har i mange år undervist voksne innvandrere og er skriftlig sensor på de offisielle norskprøvene. Flom har tidligere utgitt et læreverk for voksne innvandrere på nivå A1/A2.

Tine Bang-Olsen er lektor ved Bergen læringssenter og har undervist innvandrere i over 20 år. Hun har en mastergrad i pedagogikk og har norsk som andrespråk og migrasjonspedagogikk i fagkretsen. Tidligere har Bang-Olsen vært redaktør i norsk som andrespråk, og hun var da med på å utvikle læremidler for voksne innvandrere.
Forfattere:
ISBN:
9788211023261
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
186
Verk:
Nettopp
Nettopp! - Språkferdigheter Tekstbok (A1-A2), d-bok