Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Offentlige anskaffelser
Forfattere:
ISBN:
9788245008777
Utgitt:
Utgave:
1
Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser

I Norge alene anskaffer det offentlige for 400 milliarder årlig. Markedet er enormt og spillereglene avgjørende. Anskaffelsesretten er ikke et hinder, men en mulighet. Mulighet til å påvirke og gjøre de riktige innkjøpene. Slik sett kan anskaffelsesretten sees på som et virkemiddel for å oppnå et høyere mål. Det mest nærliggende er målet om å spare offentlige budsjett. Det er ikke tvil om at anskaffelsesretten bidrar til det. Men vi må se videre. Anskaffelser kan også brukes til å fremme mål som innovasjon og miljøutvikling. Det handler om å se muligheter. Og det handler om god planlegging. Jo bedre forarbeid som gjøres jo bedre blir anskaffelser, og jo mindre er risikoen for konflikter. Konfliktene er mange i anskaffelsesretten, og de vil øke. En del av boken er viet det nye håndhevelsesregimet som trådte i kraft med virkning fra 1. juli 2012.

Vi tror at de langt fleste som arbeider med loven og forskriften ikke er jurister. Denne boken er skrevet først og fremst for dere. Vi har gjort teksten lett tilgjengelig uten for mange referanser og fotnoter. Vi har også valgt å skrive stikkord i margen slik at du enkelt finner problemstillingen du står overfor. Og, for å samle alt innenfor to permer, har vi inntatt loven og forskriftene som et vedlegg til boken.

Advokatene Espen Bakken og Thomas Nordby jobber i Arntzen de Besche Advokatfirma AS. Begge har omfattende erfaring med anvendelsen av EØS-rett i norsk rett, herunder særlig offentlige anskaffelser, offentlig støtte og tradisjonell konkurranserett. Gjennom sin mangeårige erfaring i Arntzen de Besche har Nordby og Bakken bistått både oppdragsgiversiden og leverandørsiden i alle fasetter av juridiske spørsmål som er knyttet til anskaffelsesregelverket, og prosedert EØS-saker, herunder en rekke anskaffelsessaker for norske domstoler. Samlet har erfaringene fra Regjeringsadvokaten, EFTA-domstolen, EFTAs overvåkningsorgan ESA og Arntzen de Besche gitt forfatterne av denne boken en enestående og solid kunnskap om EØS-retten, til beste for deg som rettsanvender og leser av denne boken.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
525,-