Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Opplæringslova og forskrifter
Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788283722185
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
578
Opplæringslova og forskrifter

Opplæringslova og forskrifter
Med forarbeider og tolkninger 2020-2021

Boka er en komplett, oppdatert utgave av opplæringsloven og forskrifter. Utdrag fra forarbeider og kommentarer fra stortingsbehandlingen er knyttet opp mot den enkelte paragraf, og det henvises fra enkelte paragrafer til aktuelle rundskriv.

Utdanningsdirektoratets tolkninger (omlag 120 totalt) utdyper og avklarer regelverket ytterligere. Nytt i årets utgave er at det er tatt inn ca. 100 nye henvisninger til flere rettskilder i form av dommer fra høyesterett og lagmannsretten og uttalelser fra Justisdepartementets lovavdeling, Likestillings- og diskrimineringsnemnda, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Personvernnemnda, Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen og Sivilombudsmannen.

Henvisningene til disse nye rettskildene er knyttet opp mot den aktuelle paragraf i lov og forskrift.

Alle endringene i regelverket er tydelig merket, slik at du lett kan se hva som er nytt i forhold til forrige skoleår. Oppdatert per 1. september 2020.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
559,-
inkl. mva