Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Oppstart, d-bok
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Fleksibind

Digital ressurs i salg
249,-

Oppstart, d-bok
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1

Fagbokforlagets Økonomiske Programfag består av læremiddel for dei tre programfaga entreprenørskap og bedriftsutvikling, næringslivsøkonomi og marknadsføring og leiing samt den tverrfaglege nettressursen Økonomiportalen.

Den andre utgåva av Oppstart er ei helt nyskriven lærebok for entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 i tråd med intensjonane i fagfornyinga.

Bak boka ligg ei heilskapstenking som tek utgangspunkt i formuleringa til læreplanen om at faget «handlar om innsikt i etablering og vidareutvikling av verksemder». Det tverrfaglege temaet «Berekraftig utvikling» er med gjennom heile boka, og teoriane og modellane som blir gjennomgått, er dei nyaste på feltet og speglar at handelen i dag for det meste går for seg på nett. Mange av modellane er tilgjengelege som verktøy i Økonomiportalen, som er nettressursen til boka.

Del 1 «Oversikt og teorigrunnlag» tek for seg teori som gir forståing av kva som skjer når ein startar ei verksemd. Her er det grunnleggjande innføring i tema som entreprenørskap, berekraft, marknadsføring og økonomi.
I del 2 «Oppstartsprosessen» presenterer boka heile prosessen frå idé til drift og utvikling, steg for steg. Ein gjennomgåande case følgjer kapitla med nye oppgåver for kvart steg.
Boka Oppstart saman med nettressursen Økonomiportalen inneheld eit stort utval av oppgåver på alle nivå.

Forfattere:
ISBN:
9788211042590
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
363
Verk:
Økonomiske programfag
Trinn:
VG2
Oppstart, d-bok