Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ordrett
Forfattere:
ISBN:
9788276749595
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
80
Ordrett

Ordrett
Øvingshefte i ordlistebruk - mellomsteget

Dette er eit øvingshefte i ordlistebruk for deg som går på mellomsteget. Det inneheld oppgåver som dekkjer ulike område:

• alfabetkunnskap som du treng for å bruke alle slags oppslagsverk, anten det er leksikon eller ordlister
• kjennskap til korleis ordlister er laga. Veit du det, vil det gå raskare å finne svaret på det du lurer på
• kjennskap til kva opplysningar ei ordliste gir, t.d. korleis ord vert bøygde
• forslag til kva synonym du kan bruke, og korleis du kan variere språket ditt
• ordkunnskap. Ingen veit kva alle ord tyder, så det er godt å få litt hjelp
• opplysningar om rettskriving, altså korleis orda vert skrivne

I tillegg til øvingsheftet kan du finne fleire oppgåver på www.fagbokforlaget.no/ordrett.

Lykke til med arbeidet!

Lars Anders Kulbrandstad, Olav Veka og Bjarne Øygarden har lang røynsle frå skole og lærarutdanning og har gitt ut ordlister og lære--
bøker for fleire skoleslag. Dei har bakgrunn frå normeringsarbeid i
Norsk språkråd.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
75,-