Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ordriket 1 Arbeidsbok, d-bok
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Digital ressurs i salg
59,-

Ordriket 1 Arbeidsbok, d-bok
Norsk for barnetrinnet

Ordriket er eit prisvinnande norskverk for heile barnetrinnet. Verket legg opp til eit systematisk arbeid med dei grunnleggande ferdigheitene, samtidig som det fremmar leselyst og leseglede.

Arbeidsbok 1 gir elevane trening i lesing og skriving. I tillegg repeterer kvart kapittel bokstavane i den aktuelle bokstavgruppa. Ord- og omgrepstrening har fått stor plass i boka for å sikre ei felles omgrepsforståing og auke ordforrådet til elevane. Gjenkjennelege og varierte oppgåver sørger for ei fleksibel og motiverande innlæring. Arbeidsboka kan brukast uavhengig av dei andre bøkene på 1. trinn. 

Supplerande oppgåver finst på ordriket.no

Arbeidsboka finst òg i trykt utgåve. 
Forfattere:
(Illustratør)
(Illustratør)
ISBN:
9788211036803
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
112
Verk:
Ordriket
Trinn:
1
Ordriket 1 Arbeidsbok, d-bok