Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ordriket 7A Elevbok, d-bok
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Innbundet

Digital ressurs i salg
205,-

Ordriket 7A Elevbok, d-bok
Norsk for barnetrinnet

I elevbøkene for 7. trinn arbeider elevane med tema og tekstar med ulik vanskegrad og i ulike sjangrar. Kvart kapittel er delt inn i fire rike: Leseriket, Taleriket, Språkriket og Skriveriket.

Leseriket øver leseferdigheitene. I tekstarbeidet kan elevane utforske og refl ektere over fiksjon og verkelegheit, identitet, språk og kreativitet. Kvart kapittel har eit utval med lesestrategiar som skal trene elevane i kritisk og analytisk lesing.

Taleriket gjennomgår og øver munnlege ferdigheiter.

Språkriket inneheld grammatikk- og rettskrivingsoppgåver.

Skriveriket øver skriveferdigheteine. Kvart kapittel presenterer ein skrivestrategi som lettar arbeidet med skrivinga.

Supplerande oppgåver fi nst på ordriket.no og i kopioriginalane i lærarrettleiinga.
Les meir på fagbokforlaget.no

Forfattere:
ISBN:
9788211038487
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
288
Verk:
Ordriket
Trinn:
7
Ordriket 7A Elevbok, d-bok