Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ordriket digitalt læreverk 3. trinn
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
179,-

Ordriket digitalt læreverk 3. trinn
Digital pakke norsk 3. trinn

Ordriket er eit prisvinnande norskverk for heile barnetrinnet. Verket legg opp til eit systematisk arbeid med dei grunnleggjande ferdigheitene, samstundes som det fremjar leselyst og leseglede. 

Ordriket digitalt læreverk er bygd opp av 7 digitale pakker, ei for kvart trinn. I dei digitale pakkene får elev og lærar alle komponentane i læreverket på dei ulike trinna. Pakkene har fullverdige digitale bøker (d-bøker) og nettressursar. 

Ordriket digitalt læreverk 3. trinn består av: 

  • Ordriket 3A Lesebok, digital bok (d-bok)
  • Ordriket 3A Arbeidsbok, digital bok (d-bok)
  • Ordriket 3B Lesebok, digital bok (d-bok)
  • Ordriket 3B Arbeidsbok, digital bok (d-bok)
  • Ordriket Nettressurs
  • Ordriket lærerveiledning 3. trinn, digital bok (d-bok)


Forfattere:
ISBN:
9788211041456
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Ordriket
Trinn:
3
Ordriket digitalt læreverk 3. trinn