Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ordriket digitalt læreverk 5. trinn
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
179,-

Ordriket digitalt læreverk 5. trinn
Digital pakke norsk 5. trinn

Ordriket er eit prisvinnande norskverk for heile barnetrinnet. Verket legg opp til eit systematisk arbeid med dei grunnleggjande ferdigheitene, samstundes som det fremjar leselyst og leseglede. 

Ordriket digitalt læreverk er bygd opp av 7 digitale pakker, ei for kvart trinn. I dei digitale pakkene får elev og lærar alle komponentane i læreverket på dei ulike trinna. Pakkene har fullverdige digitale bøker (d-bøker) og nettressursar. 

Ordriket digitalt læreverk 5. trinn består av: 
  • Ordriket 5A Elevbok, digital bok (d-bok)
  • Ordriket 5B Elevbok, digital bok (d-bok) kjem i november 2021
  • Ordriket Nettressurs 1-7 
  • Ordriket lærerveiledning 5. trinn, digital bok (d-bok) kjem i januar 2022

Forfattere:
ISBN:
9788211041494
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Digitale læreverk barnetrinn
Trinn:
5
Ordriket digitalt læreverk 5. trinn