Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Politiregisterloven med forskrifter, sist endret ved lov 17. september 2021
Språk
Bokmål
Format

Heftet

På lager - sendes nå
200,-
inkl. mva

Politiregisterloven med forskrifter, sist endret ved lov 17. september 2021
Lov 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndig

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovdata.
Særtrykkene inneholder historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. Særtrykkene er nyttige for bruk i undervisning og for alle som har behov for lovverket i hendig format.

For oversikt over alle våre særtrykk se www.fagbokforlaget.no.
Forfattere:
ISBN:
9788245088939
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
148
Politiregisterloven med forskrifter, sist endret ved lov 17. september 2021