Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Puls Helse, d-bok
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Fleksibind

Digital ressurs i salg
275,-

Puls Helse, d-bok
Helse- og oppvekstfag Vg1

Dette læreverket dekkjer den nye læreplanen for Vg1 helse- og  oppvekstfag etter fagfornyinga.

Serien omfattar tre lærebøker som følgjer programfaga:
  • Yrkesliv
  • Kommunikasjon
  • Helse

Ein tverrfagleg nettressurs til læraren og eleven finn du på fagbokforlaget.no.

I Puls Helse møter elevane eit ryddig og oversiktleg verk som er enkelt  å bruke. Eit illustrert persongalleri følgjer dei gjennom boka og gjer det faglege lett å kjenne att, relevant og praksisnært.

Dette gjennomillustrerte verket viser korleis mennesket er bygd  opp og fungerer gjennom heile livet. Elevane lærer om organsystema og viktige prosessar i kroppen, og dei får solid kunnskap om kva som fremjar psykisk og fysisk helse. Kompetanse i førstehjelp, smitte  og hygiene står sentralt i boka.

Læreboka har ordforklaringar, samandrag og eit breitt utval av oppgåver som stimulerer til aktivitet, drøfting i fellesskap og djupnelæring.
Forfattere:
ISBN:
9788211038913
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
424
Verk:
Puls helse- og oppvekstfag
Trinn:
VG1
Puls Helse, d-bok