Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Puls Kommunikasjon, d-bok
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
215,-

Puls Kommunikasjon, d-bok
Helse- og oppvekstfag Vg1

Dette læreverket dekkjer den nye læreplanen for Vg1 helse- ogoppvekstfag etter fagfornyinga.

Serien omfattar tre lærebøker som følgjer programfaga:
  • Yrkesliv
  • Kommunikasjon
  • Helse
Ein tverrfagleg nettressurs til læraren og eleven finn du på fagbokforlaget.no.

I Puls Kommunikasjon møter elevane eit ryddig og oversiktleg verk som erenkelt å bruke. Eit illustrert persongalleri følgjer dei gjennom boka og gjer det faglege lett å kjenne att, relevant og praksisnært.

Denne læreboka tek sikte på å utvikle den relasjonelle og kulturelle kompetansen til elevane i møte med menneske med ulik bakgrunn og i alle aldrar og livssituasjonar. Elevane får viktige ferdigheiter i å observere, kommunisere, vise omsorg og handtere konfliktar. 

Læreboka har ordforklaringar, samandrag og eit breitt utval av oppgåver som stimulerer til aktivitet, drøfting i fellesskap og djupnelæring.
Forfattere:
ISBN:
9788211038920
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
204
Verk:
Puls helse- og oppvekstfag
Trinn:
VG1
Puls Kommunikasjon, d-bok