Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Puls Kommunikasjon og samhandling, d-bok
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Digital ressurs i salg
295,-

Puls Kommunikasjon og samhandling, d-bok
vg2-vg3 ambulansefag

D-bok, Fagbokforlagets digitale utgåve av den trykte boka, har markering av tekst, eigne notat og ei integrert ordbok som er omsett til over 20 ulike språk.

Puls Kommunikasjon og samhandling tek sikte på å utvikle ferdigheitene til elevane i å kommunisere og samhandle i ulike pasientforløp og etter yrkesetiske retningslinjer. Elevane lærer kor viktig det er med tydeleg, tillitsvekkjande og empatisk dialog med pasientar og aktørar i helsetenesta, og dei får strategiar for stressmeistring og konflikthandtering. Boka gir også kompetanse i rettleiing og bruk av kommunikasjonssystem og samband. 

Denne læreboka er ein del av eit komplett læreverk som dekkjer den nye læreplanen for vg2 og vg3 ambulansefag. Serien består av ein tverrfagleg nettressurs og til saman fire lærebøker som følgjer programfaga:
  • Ambulansemedisin 1
  • Ambulansemedisin 2
  • Yrkesliv i ambulansefag
  • Kommunikasjon og samhandling
I lærebøkene møter elevane lettlesne og oversiktlege verk der innlæring av omgrep står sentralt. Bøkene har ordforklaringar i margen, oppsummeringar og eit breitt utval av oppgåver som stimulerer til djupnelæring. Illustrerte casar med faste karakterar følgjer elevane gjennom verket og gjer fagstoffet både aktuelt og praksisnært.
Forfattere:
ISBN:
9788211045508
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
368
Verk:
Puls ambulansefag
Trinn:
VG2, VG3
Puls Kommunikasjon og samhandling, d-bok