Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Puls Kommunikasjon og samhandling, d-bok
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Forventes utgitt 31.10.2023
295,-

Puls Kommunikasjon og samhandling, d-bok
vg2-vg3 ambulansefag

D-bok, Fagbokforlagets digitale utgave av den trykte boka, har markering av tekst, egne notater og en integrert ordbok oversatt til over 20 ulike språk.

Denne læreboka tar sikte på å utvikle elevenes ferdigheter i å kommunisere og samhandle i ulike pasientforløp og etter yrkesetiske retningslinjer. Elevene lærer viktigheten av tydelig, tillitsvekkende og empatisk dialog med pasienter og aktører i helsetjenesten, og de får strategier for stressmestring og konflikthåndtering. Boka gir også kompetanse i veiledning og bruk av kommunikasjonssystemer og samband. 

Puls Kommunikasjon og samhandling er en del av et komplett læreverk som dekker den nye læreplanen for vg2 ambulansefag og vg3 ambulansefaget. Verket består av en tverrfaglig nettressurs og til sammen tre lærebøker som følger programfagene:
  • Ambulansemedisin 1
  • Ambulansemedisin 2
  • Yrkesliv i ambulansefag
  • Kommunikasjon og samhandling
I lærebøkene møter elevene lettleste og oversiktlige verk hvor begrepsinnlæring står sentralt. Bøkene har ordforklaringer i margen, begrepsregister, oppsummeringer og et bredt utvalg av oppgaver som stimulerer til dybdelæring. Illustrerte caser med faste karakterer følger elevene gjennom verket og gjør fagstoffet både aktuelt og praksisnært.

Forfattere:
ISBN:
9788211045539
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
300
Verk:
Puls vg2/3 ambulansefag
Trinn:
VG2, VG3
Puls Kommunikasjon og samhandling, d-bok