Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Puls Yrkesliv i ambulansefag, d-bok
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Forventes utgitt 20.02.2024
233,-

Puls Yrkesliv i ambulansefag, d-bok
vg2-vg3 ambulansefag

D-bok, Fagbokforlagets digitale utgåve av den trykte boka, har markering av tekst, eigne notat og ei integrert ordbok som er omsett til over 20 ulike språk.

Denne læreboka lærer elevane å vareta sikkerheita både for seg sjølv og andre under ulike ambulanseoppdrag. Dei får god kjennskap til nasjonale operative prosedyrar, dokumentasjon og kvalitetsutvikling, og dei lærer å arbeide i samsvar med retningslinjer og prosedyrar for samvirke, lover og regelverk. Boka gir kompetanse i operativ leiing på ein skadestad, og situasjonar med pågåande livstruande vald og masseskadesituasjonar blir også tekne opp.

Puls Yrkesliv i ambulansefag er ein del av eit komplett læreverk som dekkjer den nye læreplanen for vg2 ambulansefag og vg3 ambulansefaget. Verket består av ein tverrfagleg nettressurs og til saman fire lærebøker som følgjer programfaga:
  • Ambulansemedisin 1
  • Ambulansemedisin 2
  • Yrkesliv i ambulansefag
  • Kommunikasjon og samhandling
I lærebøkene møter elevane lettlesne og oversiktlege verk der innlæring av omgrep står sentralt. Bøkene har ordforklaringar i margen, omgrepsregister, oppsummeringar og eit breitt utval av oppgåver som stimulerer til djupnelæring. Illustrerte casar med faste karakterar følgjer elevane gjennom verket og gjer fagstoffet både aktuelt og praksisnært.

Forfattere:
ISBN:
9788211045492
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
300
Verk:
Puls vg2/3 ambulansefag
Trinn:
VG2, VG3
Puls Yrkesliv i ambulansefag, d-bok