Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
SVAR, d-bok
Språk
Bokmål
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Fleksibind

Digital ressurs i salg
115,-

SVAR, d-bok
Hvordan besvare oppgaver i rettslære

SVAR - Hvordan besvare oppgaver i rettslære gir deg en god innføring i hvordan du som elev kan gi gode besvarelser i rettslære 1 og rettslære 2. Boka viser hvordan oppgaver besvares ved bruk av juridisk metode, og inneholder mange eksempeloppgaver med kommenterte løsningsforslag. Boka gir også flere eksempler på muntlige oppgaver og hvordan disse kan besvares.


SVAR presenterer et rammeverk for besvarelser, tips til metode og drøftelse innen de ulike rettsområdene. Boka viser at rettsspørsmål innen de enkelte rettsområdene ofte stiller ulike krav når de skal løses. Du får hjelp gjennom typiske problemstillinger innen kjøpsrett, avtalerett, forvaltningsrett, menneskerettigheter, arverett, arbeids- og diskrimineringsrett og strafferett. Det vil si alt du skal gjennom i løpet av de to rettslærefagene i videregående skole.


d-bok er en digital utgave av papirboka. Med d-boken åpner det seg nye muligheter og den er tilpasset bruk på PC, Mac og nettbrett.

Forfattere:
ISBN:
9788211034991
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
279
Verk:
Rettslære
Trinn:
VG3, VG2
SVAR, d-bok