Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Sikkerheit og transport, d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211023964
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
189
Verk:
Service og samferdsel
Gå til ressurs
Sikkerheit og transport, d-bok

Sikkerheit og transport, d-bok
Yrkesteori service og samferdsel vg1 (d-bok)

Denne boka er ein del av læremiddelet Yrkesteori for service og samferdsel Vg1, og dekker kompetansemåla i det nye programfaget sikkerheit og transport.
Yrkesteori for service og samferdsel Vg1 er laga etter den nye læreplanen fra 2016 for programfaga på service og samferdsel Vg1, og dekker kompetansemåla i alle dei tre programfaga. Læremiddelet består av ein fagnettstad og dei tre bøkene Administrasjon og økonomi, Marknadsføring og sal og Sikkerheit og transport.
I bøkene finn du teori, praktiske eksempel og forklaring på omgrep som er sentrale i faga. Du vil òg finne tilvisingar til aktivitetar på fagnettstaden.

Format
Språk
Digital ressurs i salg
Antall
135,-

Bøker i samme serie