Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
469,-

Sikkerheit og transport
Yrkesteori service og samferdsel vg1

Denne boka er ein del av læremiddelet Yrkesteori for service og samferdsel Vg1, og dekker kompetansemåla i det nye programfaget sikkerheit og transport.
Yrkesteori for service og samferdsel Vg1 er laga etter den nye læreplanen fra 2016 for programfaga på service og samferdsel Vg1, og dekker kompetansemåla i alle dei tre programfaga. Læremiddelet består av ein fagnettstad og dei tre bøkene Administrasjon og økonomi, Marknadsføring og sal og Sikkerheit og transport.
I bøkene finn du teori, praktiske eksempel og forklaring på omgrep som er sentrale i faga. Du vil òg finne tilvisingar til aktivitetar på fagnettstaden.

Forfattere:
ISBN:
9788211023940
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
189
Verk:
Service og samferdsel
Trinn:
VG1
Sikkerheit og transport